Tryb przyjmowania Członków Zwyczajnych

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana i nie pozbawiona praw publicznych, mogąca być członkiem innych stowarzyszeń twórczych, wykazująca się udokumentowanym dorobkiem twórczym, oraz popierająca cele określone w niniejszym Statucie.

Kandydaci po zapoznaniu się ze Statutem, składają:

1. Deklarację członkowską: należy wydrukować (obie strony na jednej kartce) i wypełnić DUŻYMI DRUKOWANYMI literami! Podpisać w 5 miejscach i przesłać pocztą tradycyjną.
2. Dwa zdjęcia jak do dowodu osobistego lub legitymacji. Należy przesłać pocztą tradycyjną wraz z Deklaracją.
4. Życiorys artystyczny – opis dorobku twórczego – w formie cyfrowej, plik Microsoft Word .doc. Należy przesłać mejlem. Nie przyjmujemy niczego do przepisywania.
5. Przegląd swoich prac należy przesłane mejlem jako załączniki (nie mniej niż 20 prac).  Przedstawione  prace muszą być w formacie .jpg (fotografie nie mogą być wykonane „z winkla”, z nalotem barwnym, krzywe, nieostre, poruszone, z odbiciami światła, z tłem, z ramką, nieopracowane itp.) najlepiej przy rozdzielczości 300 dpi oraz wielkości 2000 x 3000 pixeli (bez kompresji). W nazwie pliku należy napisać: Imię Nazwisko tytuł technikę format (pierwsza cyfra to wysokość) rok wg wzoru: Jan Nowak Żółte kwiaty olej na płótnie 40 x 50 cm 2022; bez różnego rodzaju upiększaczy jak: nr, kropki, przecinki, myślniki, podkreślniki, cudzysłowy itp.; Nie przyjmujemy plików z innym rozszerzeniem niż .jpg . Nie przyjmujemy żadnych linków do różnych galerii, nie szukamy niczego na podawanych stronach i tp.
6. Można przedstawić portfolio, wydane katalogi, foldery, albumy itp. świadczące o dorobku artystycznym (do wglądu dla Komisji Artystycznej jeśli KA wyrazi taką potrzebę).

Komisja Artystyczna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami kieruje do Zarządu pisemną opinię. Zarząd podejmuje decyzję o odrzuceniu lub podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata na członka WZAP. Decyzja Zarządu jest ostateczna. O przyjęcie w poczet członków WZAP odrzucony kandydat może ubiegać się ponownie po upływie jednego roku.

Dodaj komentarz