SPOTKANIA PLENEROWE

W miejsce dotychczasowego konkursu „Przestrzeń wyobraźni” w bieżącym roku kulturalnym planujemy zorganizować cykl spotkań plenerowych w atrakcyjnych miejscach Wielkopolski, podczas których uczestnicy zainspirowani pięknem otaczającej przyrody i klimatem miejsca stworzą intrygujące fotografie. Po zakończeniu cyklu takich plenerów najciekawsze fotografie zostaną ocenione – najlepsze otrzymają nagrody. Zorganizowana zostanie wystawa pt.: „Okruchy światła” w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Tym razem organizatorem nie będzie Galeria Fotografii „Fotoplastykon” a Wielkopolski Związek Artystów Plastyków razem z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury. „Spotkania plenerowe” będą odbywać się w soboty a kuratorem będzie Antoni Rut. Spotkania będą odbywać się na własny koszt uczestników i własne ubezpieczenie.

Informacje o kolejnych terminach „Spotkań plenerowych” będą się ukazywały  na stronach:

www.fotoplastykon.com.pl
www.wzap.info
www.wbp.poznan.pl

Wszelkich informacji udziela kurator „Spotkań plenerowych” Antoni Rut pod adresem
fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl

regulamin