Obszary sztuki

18 października 2019 roku w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie otwarta została wystawa „Obszary sztuki”. W wystawie udział wzięli członkowie Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków: Jerzy Antkowiak, Janusz Biernacki, Zdzisława Czombik, Elżbieta Drygas-Zielińska, Iwona Bis, Paweł Boniecki, Szymon Ćwikliński, Izabella Hermanowska, Florian Kohut, Danuta Krüger, Jerzy Kubacki, Urszula Nieborak, Katarzyna Olter, Ewa J. Partyka, Elżbieta Ponińska, Kazimierz Rafalik, Monika Ratajczak, Antoni Rut, Paweł Ziółkowski.

„Obszary sztuki”
to tereny, które jako artyści chętnie porównujemy do olbrzymiej krainy, gdzie czuje się swobodę i wolność. Wtedy to, wzrasta zdolność widzenia tych samych rzeczy w świetle nowych doświadczeń, przeżyć i przemyśleń. Wtedy też, jak zioła i kwiaty na olbrzymim pastwisku pachnie odkrywczość, ujawniająca się w gęstości farb, temperaturze barw, w metaforze, w deformacji lub idealnym porządku fragmentów naszego i nie naszego świata.
Artysta chce podążać indywidualnym szlakiem, aby w każdym akcie tworzenia, wyczerpać siebie z zachłanności poszukiwania, otwartości, zaangażowania i pasji. Zwieńczeniem eksploatacji siebie są na ogół ludzkie dzieła, odbijające się w ściszonym strumieniu płynącego czasu, w którym współczesność albo rozpozna, albo nie, znaczenie i głębie artystycznego przekazu. Jakkolwiek rozpoznanie znaczenia prac naszych, pozostawiamy dociekliwemu odbiorcy, jednakże warto tu przywołać znamienną myśl Franza Kafki iż „twórczość jest zawsze ekspedycją w kierunku prawdy”, której jako artyści, mimowolnie pragniemy zawsze się chwytać.

Ewa J. Partyka sekretarz Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków

niektóre prace artystów:

migawki z wernisażu (fot. Paweł Boniecki, archiwum MZP):

katalog:

Organizatorzy, Patroni, Sponsorzy:

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, reprodukowanie całości lub fragmentów zdjęć oraz tekstów umieszczonych na tej stronie bez zgody właściciela strony oraz autorów jest
ZABRONIONE