Zarząd

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ARTYSTÓW PLASTYKÓW
adres do korespondencji:
ul. Gromadzka 28/2,  61-655 Poznań
wzap@wzap.info
tel.: 601 39 68 39
NIP: 9721254439
REGON: 361217330
Numer KRS: 0000552495
konto Bankowe: PKO BP 79 1020 4027 0000 1702 1299 7344

ZARZĄD:
Antoni Rutprezes
fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl

Ewa J. Partykasekretarz
ewaj.partyka@gmail.com

Jerzy Antkowiak – członek Zarządu
jerzy-antkowiak@wp.pl

KOMISJA REWIZYJNA:
Maria Klimczak – przewodnicząca
Hanna Sińczuk
Jerzy Kubacki

KOMISJA ARTYSTYCZNA:
Antoni Rut – przewodniczący
Izabella Hermanowska
Urszula Nieborak
Szymon Ćwikliński
Jerzy Kubacki

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:
Antoni Rut
Barbara Kubiak-Sobczak
Izabella Hermanowska

Dodaj komentarz