Protokół posiedzenia Jury VIII edycji „Poznańskiego Salonu ROBINSONADA”

Jury:
Przewodniczący: Mateusz Pietrowski
Członek:                  Sylwester Łachacz

Na wystawę wpłynęło 238 prac 54 autorów.
Komisja Artystyczna WZAP zakwalifikowała do wystawy 169 prac 50 autorów.
Jury spośród zakwalifikowanych do wystawy prac nagrodziło następujące prace:

I NAGRODA: Beata Pendowska za całość prac.
II NAGRODA: Przemysław Tomczak za cykl „Struktury”.
III NAGRODA: Anna Mielniczyk za cykl „5 dni w Hawanie”.

NAGRODA SPECJALNA przyznana przez Komisję Artystyczną WZAP
Piotr Antkowiak za całość prac.

NAGRODY SPECJALNE przyznane przez Prezesa WZAP
Katarzyna Zimna za „Powiew Orientu”.
Florian Kohut za „Orkan Grzegorz”.

WYRÓŻNIENIE:

Katarzyna Olter za zestaw fotografii „Matka skrzydlata”.
Antoni Rut za zestaw fotografii.
Patryk Zysnarski za cykl: „Wieże”.

Poznań, dnia 28 marca 2018 r.                                                                            podpisy jury

W wystawie udział biorą: Robert Anioł, Jerzy Antkowiak, Piotr Antkowiak, Wiesław Bednarz, Iwona Bis, Joanna Bobrzyk, Paweł Boniecki, Karol Budziński, Izabela Czerwińska, Danuta Czyżyk, Szymon Ćwikliński, Elżbieta Drygas-Zielińska, Łukasz Jan Drygiel, Ewa Gbiorczyk, Gustaw Grelewicz, Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak, Wanda Jędrzejewska, Anna Klimaszewska, Florian Kohut, Jerzy Kubacki, Barbara Kubiak-Sobczak, Leszek Lesiczka, Elżbieta Łuczak, Joanna Łysiak, Takis Makandasis,  Anna Mielniczyk, Alicja Musiał, Urszula Nieborak, Jolanta Niedzielska, Katarzyna Olter, Ewa J. Partyka, Jagoda Pawelczak, Beata Pendowska, Beata Pflanz, Lidia Prętka, Kazimierz Rafalik, Antoni Rut, Hanna Sińczuk, Jolanta Walentyna Sobolewska, Elżbieta Suszek, Paweł Szumigała, Przemysław Tomczak, Stanisław Wojcieszak, Dorota Wujewska-Bartoszewicz, Jadwiga Zaremba, Małgorzata Zgoła, Andrzej Ziemkowski, Katarzyna Zimna, Paweł Ziółkowski, Patryk Zysnarski.