Marian Ozdowski

urodził się w 1934 r. w Kaliszu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Preferuje malarstwo olejne. Ulubione tematy: pejzaż, martwa natura i architektura. Chętnie maluje zabytki Kalisza. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych, ponad 100 zbiorowych oraz 68 plenerach malarskich w Polsce i na Ukrainie. Wielokrotnie wyróżniany za aktywne działanie na rzecz kultury m.in.: przez Brzezińską Fundację Kultury i Rekreacji, przez prezydenta Miasta Kalisza.
Jest członkiem założycielem „Grupy Twórców” przy Towarzystwie Miłośników Kalisza a w latach 1982-2010 jego prezesem. Jest pomysłodawcą i organizatorem Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu, która od 1982 r. jest kulturalną wizytówką Kalisza. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury. Jest członkiem Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków. Od wielu lat wspiera akcje charytatywne na terenie całego kraju, przekazując swoje obrazy.

kilka prac:

kontakt:
ozdmar@wp.pl