Krótkie notki laureatów X Robinsonady

LAUREACI NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ FUNDACJĘ RAFAKO.

JAROSŁAW JÓŹWIAK I NAGRODA – (1500,- zł) za cykl obrazów: „Obszar I, II, III – Znaki”.

Ukończył studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka w 1990 roku. Prowadzi działalność artystyczną zarówno w zakresie malarstwa sztalugowego, jak i rysunku. Jego prace znajdują się wśród ludzi, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jest twórcą wszechstronnym, lubi eksperymentować, ale nie unika tradycyjnych środków wyrazu, dlatego maluje lub rysuje pejzaże, bowiem natura jest niezwykłą inspiracją. Tworzy portrety. Oblicza ludzkie kryją jakąś tajemnicę, którą poznaję poprzez studium twarzy. Często wykorzystuje w pracy suche pastele, temperę i olej.

MIROSŁAW MAŁECKI II Nagroda – (1000,- zł) za prace: „Siedem”, i „Zielony kajak”.

Mirosław Małecki urodzony 22.04.1966 r. w Lesznie. Z wykształcenia metaloplastyk. Jego pasją jest malarstwo, rzeźba, kowalstwo artystyczne. Akwarela zajmuje czołowe miejsce w pracy twórczej. W tej technice tworzy pejzaże, portrety i ilustracje do książek, między innymi „Pułapki Czasu” oraz „Kielich Braci Czeskich”. Od wielu lat zajmuje się także rzeźbą w drewnie, łącząc drewno z kutym metalem. Tematyka jego prac jest różnorodna, od figur realistycznych do form współczesnych. To co najbardziej go porusza w obrazach to kolor, nastrój, energia oraz przekaz.

JANUSZ JUREK III Nagroda – (500,- zł) za prace: „Papilarne 5 i 6”.

Janusz Jurek jest absolwentem Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Gaworzewskiego. Od 1996 roku zajmuje się projektowaniem graficznym, fotografią, animacjami, grafiką 3D. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Jego grafiki oficjalnie promowały Ceremonię The Games Awards 2016 w Los Angeles oraz znalazły się na ekranie startowym programu Adobe InDesign, oraz na obecnej wersji programu Adobe Photoshop. Janusz zajmuję się wykonywaniem ilustracji, które można zakwalifikować do nurtu generative art, polegającego na tworzeniu grafik za pomocą kodu programu. Opracowana przez niego technika bazuje na wykorzystaniu nowych technologii oraz programowania proceduralnego.

NAGRODY SPECJALNE UFUNDOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY i WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ARTYSTÓW PLASTYKÓW.

ROBERT BERLIN za pracę: „Słup milowy – w tym sęk”.

Urodzony na Mazowszu swoją przygodę z malowaniem rozpoczął w 1988 roku pod okiem Krystyny Berlin i profesora Aleksandra Turka. Mieszka w Milanówku. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych, kilkadziesiąt wystaw zbiorowych oraz udział w kilkunastu plenerach malarskich. Tematy prac to głównie pejzaże, ale też kwiaty konie martwe natury. W zdecydowanej większości w technice olejnej na płótnie. Chętnie podejmuje także inne tematy i techniki plastyczne jak rysunek, pastel, akwarela, akryl i grafikę użytkową.

EWA GBIORCZYK za prace: „Senor de sintra” i „ Senora de sintra”.

Urodzona w Poznaniu, zajmuję się głównie malarstwem abstrakcyjnym, współczesnym. Do września 2019 r. pełniła funkcję Prezesa Poznańskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków. Od września 2019 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Związku Artystów Plastyków. Wzięła udział w wielu wystawach zbiorowych m.in.: Muzeum Opalińskich Sieraków, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Ziemi czarnkowskiej w Czarnkowie.

PAWEŁ KIEŁPIŃSKI za pracę: „Stalowy”.

Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych. W latach 1989 – 1994 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Wychowania Plastycznego. W 1994 r. uzyskał dyplom magistra sztuki z zakresu Wychowania Plastycznego i Tkaniny Artystycznej w Pracowni Tkaniny Artystycznej Prof. Andrzeja Banachowicza. W roku 2003 uzyskał tytuł naukowy Doktora Sztuki w dziedzinie Sztuki Plastyczne. W 2011 r. uzyskał tytuł Doktora Habilitowanego. Od 2011 r. członek Uczelnianej Rady ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UAP. Od 2012 wybrany Prodziekanem Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. Tworzy w dziedzinie tradycyjnej i szeroko rozumianej tkaniny artystycznej, malarstwa, rzeźby oraz ilustracji i fotografii. Zajmuje się też zawodowo projektowaniem graficznym, reklamą oraz oprawa graficzną imprez okolicznościowych i scenografią.

PRZEMYSŁAW TOMCZAK za prace: „Struktury świat(ł)a I, III, IV, VI”.

Studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z plakatu w pracowni Waldemara Świerzego. W roku 2000 uzyskał tytuł dra sztuki na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Grafik, ilustrator, malarz, pedagog. Przez blisko 25 lat wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej gdzie również pełnił funkcję prodziekana. Obecnie adiunkt w Katedrze Kształtowania Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor i współautor ilustracji do ponad 20 książek, ponad 300 wzorów opakowań dla przemysłu spożywczego, kilkunastu walorów filatelistycznych. Od kilku lat zajmuje się głównie rysunkiem i malarstwem. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony przez Ministra Edukacji „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

WYRÓŻNIENIA UFUNDOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ARTYSTÓW PLASTYKÓW.

PAWEŁ BONIECKI za prace: „Rodzina I, II, III”.

Paweł Boniecki, Wielkopolanin. Absolwent Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracę dyplomową obronił z grafiki warsztatowej. Grafika była też początkiem, oraz inspiracją drogi twórczej artysty. Pierwszą pracą był linoryt przedstawiający kościół drewniany w Niechanowie, wyróżniony na Międzywojewódzkim Triennale Grafiki Amatorskiej w 1978 r. Graficznie dokumentuje „Szlak kościółków drewnianych” w Wielkopolsce.

EWA J. PARTYKA za prace: „Arka Nowego”, i „Nie ma domów bez winy”.

Zachwyt, ciekawość świata, czas, osobiste przestrzenie i przeżycia formatuje za pomocą środków artystycznych, takich jak: malarstwo, grafika, fotografia i poezja. Lubi w ten sposób konfrontować otaczającą rzeczywistość, pobudzać odbiorcę do zadumy, stawiać pytania, poszukiwać odpowiedzi, zarówno w sobie, jaki i poza sobą. Stąd w jej pracach wiele symboliki i metafory w podążaniu za nieznanym hartem ducha artystycznego, za refleksją oraz uczeniem się pokory wobec świata ludzi, zwierząt i ziemi.

JAN PŁYWACZ za prace: „Kobieta z gitarą”, „Kobieta i gitara”, „Gitara”.

Od najmłodszych lat pasjonuje się malarstwem artystycznym ,aby zdobyć niezbędną wiedzę w latach 1972-74 uczęszczał do Państwowego Ogniska Plastycznego im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Należał do Stowarzyszenia Plastyków we Wrocławiu. Obecnie mieszka w Ostrowie Wlkp. Bierze udział w plenerach i wystawach zbiorowych organizowanych przez Galerię 33 w Ostrowie Wlkp. Indywidualne wystawy pokazywał w Klubie pod Kolumnami we Wrocławiu, Jarocinie, Ostrzeszowie, Gostyniu.

VANESSA POL- ZABOROWSKA za pracę: „Ekspresja – szare jest ok”.

Absolwentka UAM w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki Artystycznej. Rzeczoznawca malarstwa. Twórca ilustracji w technice akwareli do ćwiczeń i podręczników szkolnych. Autorka zarysu podręcznika „Podstawy historii sztuki”. Organizator konkursów plastycznych. Koordynator projektu Strefa Aktywności. Kurator i organizator wystaw w Polsce.