Jagoda Pawelczak

Psycholog-terapeuta, fotografik. Absolwentka psychologii UAM w Poznaniu. Jest członkiem Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu, Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej, Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych „Ekoart”, Grupy Artystycznej Strefa Wyobraźni. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich i fotograficznych. W latach 2009 – 2016 zorganizowała dziesięć wystaw indywidualnych i uczestniczyła w czterdziestu ekspozycjach zbiorowych. Pracuje cyklami: architektura, przyroda w obiektywie, Poznań nocą, zagadki czasu. W pracach J. Pawelczak dominuje fotografia bezpośrednia. Pisanie o fotografiach Jagody Pawelczak nie jest ani zajęciem wdzięcznym, ani łatwym. A to dlatego, że ta autorka nie ma ciągot artystowskich, nie stosuje „efektów specjalnych”, nie szokuje, nie postrzega fotografii przez pryzmat sztuk pięknych. W oglądzie świata i jego przedstawianiu wydaje się być – w dobrym tego słowa znaczeniu – staroświecka. Ukazuje świat zewnętrzny, ważne dla niej zdarzenia jak np. podróże, zmienność świata, widoki, które ją zachwyciły lub zwróciły jej uwagę w zapisie bezpośrednim, najczęściej nie eksponując podmiotu fotografującego. Jej twórczość nie rozwija się skokowo, ale ewolucyjnie. Nadal jest to cenna próba wielokształtnego i wielopoziomowego uchwycenia rzeczywistości, ale dostrzega się w niej coraz większą ingerencję artystki. Widać to m. in. w: podejmowanych tematach, wyborze motywów, punkcie widzenia np. z góry; sposobie ujęcia oraz efektach chromatycznych i luministycznych. Obecnie twórczość J. Pawelczak sytuująca się pomiędzy obiektywnością a subiektywnością, utrwala marzenia i piękno przemijającego świata, odpowiada na duchowe i estetyczne potrzeby człowieka.
Andrzej Haegenbarth

kilka prac:

kontakt:
jagoda.p42@gmail.com

© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, reprodukowanie całości lub fragmentów zdjęć oraz tekstów umieszczonych na tej stronie bez zgody właściciela strony oraz autorów jest
ZABRONIONE