Leszek Lesiczka

Leszek Lesiczka urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Geografii i Fizyki z Informatyką na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych: trenerskich (AWF Poznań), wychowania fizycznego i zdrowotnego (WSP), turystyki i krajoznawstwa (UAM), przyrody (UAM). Posiada uprawnienia trenera judo, przewodnika górskiego, pilota, instruktora pływania i koszykówki. Nauczyciel, trener, przewodnik, pilot, fotograf, recenzent, autor tekstów do książek i albumów artystycznych. W latach 2000 – 2011 był redaktorem Foto Zeszytów rozprowadzanych nie tylko w Polsce, ale również w Europie, USA, Azji, Australii. Jest redaktorem naczelnym Świstaka i Wieści Kicińskich. Jest prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Stowarzyszenia Fotograficznego „Klub Pryzmat”. Był wiceprezesem Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Kicina i okolic „Len”. Jest Członkiem Honorowym Związku Artystów Plastyków. Nagrodzony pierwszą statuetką Świętego Józefa, jako przyjaciel Kicina. Sekretarz, organizator, sędzia i SZS „Wielkopolska”, organizator sportowy gminy i powiatu poznańskiego. Współautor podręcznika „Metody i formy pracy nauczyciela przyrody w szkole wiejskiej”. Autor ponad stu artykułów (sztuka, fotografia, przyroda), recenzent wielu katalogów i wystaw fotograficznych.

Leszek Lesiczka w 2018 r. obchodził 20-lecie aktorstwa i reżyserii. W latach 1998 i 1999 wystąpił w Misteriach Męki Pańskiej wcielając się bardzo przekonywująco w postać Jezusa Chrystusa, a ponadto grał główne postacie w Misterium Zbawienia, czyli Misterium Wcielenia, Misterium Życia i Nauczania, Misterium Męki Pańskiej i Misterium Zmartwychwstania. Z tych wszystkich części Nowego Testamentu powstał album, który Leszek Lesiczka wręczył w Rzymie Papieżowi, jako skromne votum wdzięczności Panu Bogu za łaskę wiary, nadziei i miłości, za dar obecności Ojca Świętego wśród nas. Misteria Męki Pańskiej, w których Lesiczka grał Główną Postać zostały pokazane w telewizji polskiej. Od osiemnastu lat reżyseruje Misterium Męki Pańskiej.

Jest pomysłodawcą, projektantem, wykonawcą tablicy z okazji 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i 700-lecia Kicina, „Szlaku im. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, krzyża z tablicą dla upamiętnienia Św. Jana Pawła II. Jest pomysłodawcą i biorącym czynny udział w pracach projektowych oraz konstrukcji i instalacji Drogi Różańcowej Kicin – Wierzenica, Wierzenica – Kicin. Jest współautorem ścieżki multimedialnej „Na Zamku” w Puszczy Zielonce. Jest pomysłodawcą, projektantem Szlaku Niepodległości w Puszczy Zielonce z okazji Stulecia odzyskania Niepodległości 2018.
Leszek Lesiczka współpracuje z wieloma galeriami, muzeami i stowarzyszeniami m.in.: Galerią Fotografii „Fotoplastykon” w Poznaniu, Galerii PF Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, Klubem Fotograficznym „Pryzmat”, Związkiem Polskich Artystów Fotografików, Związkiem Polskich Fotografów Przyrody, Związkiem Artystów Plastyków, Stowarzyszeniem Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolskim Związkiem Artystów Plastyków.
Jest organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych m.in. II Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań 2005 r., współorganizatorem sześciu poznańskich edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych 2006 – 2011 r.
Od 1998 r. do dziś jest organizatorem artystycznych plenerów fotograficznych w Tatrach, w Karkonoszach w Rudawach Janowickich, Wielkopolskim Parku Narodowym.
Wielokrotnie był jurorem konkursów artystycznych m.in. w 13 edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przestrzeń wyobraźni” organizowanego przez galerię Fotografii Fotoplastykon i WBPiCAK w Poznaniu 2003 – 2015 r.; w sześciu poznańskich edycjach Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych 2006 – 2011 r.; w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Wieś światłoczuła” organizowanym przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie 2014 r.; w „Światłem zapisane” w ramach IV Wielkopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Zjeżdżałki 2018 r.
Jest współautorem książki Metody i formy pracy nauczyciela przyrody w szkole wiejskiej UAM w Poznaniu 2002 r. Jest autorem słowa wstępnego i recenzji do książek m.in. „Dęby Rogalińskie” Janusza Korpala 2003 r., „Wierzby wielkopolskie” Antoniego Ruta 2003 r., „Chiny i Tybet” Feliksa Sikorskiego 2008 r., „Krajobrazy i słowa” Ewy Sienkiewicz i Pawła Cieślika 2009 r., „Pejzaże Poznania” Edwarda Gąsiora 2015 r., „Barwy czasu” Henryka Błachnio Muzeum Przyrodniczo Łowieckie w Uzarzewie, „Wierzbowanie” Antoniego Ruta Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie 2016 r., „Foto i Grafika” Antoniego Ruta Muzeum Górków w Szamotułach 2017 r.
Jest autorem tekstów, artykułów i recenzji w katalogach do wystaw m.in. „Nieoczekiwane głębie w wybranym kierunku”, „Ponad ciszą”, „Odkrywana przestrzeń” Antoniego Ruta w Galerii Fotografii Fotoplastykon w Poznaniu 2000 r.; dziesięciu edycji „My – Koziorożce” w Galerii Fotografii Fotoplastykon w Galeriach Polan Sto, Na Skarpie w Poznaniu, Muzeum Śremskim w Śremie 2001 – 2010 r.; trzynastu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przestrzeń wyobraźni” organizowanego przez galerię Fotografii Fotoplastykon i WBPiCAK w Poznaniu 2003 – 2015 r.; „Bezdroża wyobraźni” organizowanej przez OW ZPAF w Galerii Miejskiej w Charkowie na Ukrainie 2004 r.; „Nasza Wielkopolska” organizowanej przez OP ZAP w Salle La Bergerie w Solalex w Szwajcarii 2011 r.; II, III i IV Poznański Salon Robinsonada w Galerii Skalar w Poznaniu 2012 – 2014 r.; „Wieś światłoczuła” Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie 2014 r.; „Wrażenia i refleksje” w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie 2017 r.; „Zderzenia” w Galerii World Trade Center w Poznaniu 2018 r.; „Światłem zapisane” w ramach IV Wielkopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Zjeżdżałki 2018 r. organizowanych przez Wielkopolski Związek Artystów Plastyków.

Leszek Lesiczka obchodził w 2018 r. jubileusz 40-lecia pracy twórczej w fotografii artystycznej. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych m.in. „Portret” – Galeria Pf w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 2001 r.; „Pejzaż” – Galeria Fotografii Fotoplastykon w Poznaniu 2002 r.; „Tatry” – Galeria Fotografii Fotoplastykon w Poznaniu 2002 r., „Impresje wierzenickie” – Wierzenica 2003 r.; „Myśli skazane na milczenie” Teatr Polski w Poznaniu 2007 r.; „Prośba o ciszę” – DK Kicin 2010 r.; „Lepienie wieczności” – DK Kicin 2012.
Wziął udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych m.in. w wystawach organizowanych w latach 1988 – 1993 przez Spółdzielczy Klub Fotograficzny Pryzmat w Galerii PTF w Poznaniu m.in. „Spotkanie w Tatrach”, „Spotkanie na wyspie Rugia” oraz 3 wystawach poplenerowych; w „Bezdroża wyobraźni” organizowanej przez OW ZPAF w Galerii Miejskiej w Charkowie na Ukrainie 2004 r.; w dziesięciu edycjach „My – Koziorożce” organizowanych przez Galerię Fotografii Fotoplastykon w Poznaniu pokazanych m.in. w galeriach Polan Sto, Na Skarpie w Poznaniu oraz w Muzeum Śremskim w Śremie 2001 – 2010 r.; w wystawach jurorów trzech poznańskich edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych 2009 – 2011 r.; w „Pejzaż / Antypejzaż” w V Przeglądzie Środowiska Ekoart w Galerii Polan Sto w Poznaniu 2012 r.; w „Portret może być poezją” w Galerii MCK w Czarnkowie 2013 r.; w „Miraże światła” 2012 r., „Ślady światła” 2014 r., „Okruchy światła” 2016 r. w Galerii „Polan Sto” w Poznaniu w ramach I, II i III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki; w VI i VIII Poznańskim Salonie Robinsonada 2016 r., 2018 r. oraz „Zderzeniach” 2018 r. w Galerii World Trade Center w Poznaniu organizowanych przez Wielkopolski Związek Artystów Plastyków.

Leszek Lesiczka to niezwyczajny pasjonat, artysta, mistrz, reżyser, pisarz, fotograf, trener, organizator, przewodnik, nauczyciel, redaktor, scenarzysta, projektant, aktor, kurator wystaw, animator kultury, prezes, wychowawca, konferansjer, krytyk sztuki, twórca dzieł sztuki…, a jednocześnie z wielkim rozmachem przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego XXI wieku. Jego działalność i dorobek twórczy obejmuje sferę artystyczną i organizacyjną. To tytan pracy twórczej, bez reszty oddany polskiej kulturze, w tym wizualnej.
I choć nigdy nie był etatowym pracownikiem domów kultury, miejskich galerii czy muzeów, to jednak swoją pasją artystyczną i organizacyjną wypełniał „te obiekty” kultury.
Leszek Lesiczka to przede wszystkim wielki humanista, bliski drugiemu człowiekowi. Ma wielkiego ducha – który sprawia, że potrafi ująć każdego swą skromnością, kompetencją, a przede wszystkim ma wielką wrażliwość na drugiego człowieka, artyzm i piękno przyrody. Można by pisać o nim w nieskończoność. Potocznie mówiąc to „człowiek – orkiestra”. To prawdziwy człowiek renesansu – o wielu pasjach, talentach i nadprzyrodzonej energii.

Leszek Lesiczka otrzymał m.in.: Honorową Odznakę za zasługi w sporcie szkolnym ZG SZS, 2003 r., Tytuł ”Animator Kultury” Gmina Czerwonak, 2006 r., „Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Kosówką”, ZG PTT, 2007 r., Honorową Odznakę PTTK w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa, ZG PTTK, 2009 r., Srebrny Medal „Za fotograficzną twórczość”, Fotoklub RP, 2009 r., Pierwszą statuetkę Świętego Józefa, 2014 r., Medal „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości (1918-2918) Fotoklub RP, 2018 r. Również w 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Leszka Lesiczkę odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Antoni Rut prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków