Zwyczajny niezwyczajny Leszek Lesiczka

O Leszku Lesiczce, można by pisać w nieskończoność. Potocznie mówiąc to „człowiek-orkiestra”. To prawdziwy człowiek renesansu – o wielu pasjach i nadprzyrodzonej energii, dla którego doba powinna trwać przynajmniej 36 godzin, aby mógł zrealizować wszystko, co sobie zaplanował. Absolwent geografii na UAM, fizyki z informatyką oraz studiów podyplomowych: trenerskich (AWF – Poznań), wychowania fiz. i zdrow. (WSP), turystyki i krajoznawstwa (UAM), przyrody (UAM). Posiada uprawnienia trenera judo, przewodnika górskiego, pilota, instruktora pływania. Reżyseruje Misteria Męki Pańskiej w Kicinie (od 2001 r.) i Misteria Wcielenia (od 2006 r.). Jest tam projektantem i wykonawcą scenografii, a także aktorem (rolę Chrystusa zamienił na rolę łotra). Organizator imprez sportowych, turystycznych i plenerów fotograficznych, członek jury konkursów fotograficznych, organizator i uczestnik wystaw fotograficznych (m. in. „My Koziorożce”), kurator wystaw (np. II Biennale „Środowisko Sztuki” Poznań 2005), współautor podręcznika dla nauczycieli przyrody („Metody i formy pracy”), autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny sztuki, fotografii i przyrody, a także wstępów do katalogów. W 2006 r. otrzymał z rąk wójta gminy Czerwonak tytuł „Animator Kultury 2006”. Swoje prace prezentował nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Francji i na Ukrainie. Leszek Lesiczka jest prezesem Stowarzyszenia Klubu Fotograficznego „Pryzmat” oraz prezesem poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. To dzięki jego inicjatywie 10 listopada 2018 r. po raz 18. odbyło się „Święto Gór na Nizinach” – w czasie, którego nastąpiło otwarcie szlaku Niepodległości w Puszczy Zielonce. To także ukochany przez uczniów nauczyciel i wychowawca oraz redaktor „Foto-Zeszytów” i „Świstaka”, redaktor naczelny „Wieści” i „Zeszytów Kicińskich”, wiceprezes Stowarzyszenia „Len”, a także radny gminy Czerwonak. Leszek Lesiczka to jednak nie tylko kolekcjoner niezliczonych oficjalnych tytułów, nagród i osiągnięć. To przede wszystkim wielki humanista, bliski drugiemu człowiekowi, który nigdy nie odmawia pomocy bliźniemu w potrzebie. Nie ma chyba żadnej inicjatywy, w którą nie byłby „zamieszany” od Misteriów po wiejskie festyny i wycieczki pieszorowerowe. Trafnie określa go tutaj wypowiedź jednego z jego wychowanków: „Pan Leszek to dusza człowiek. Ma wielkie dłonie – chętne do fizycznej, ciężkiej pracy. Ma wielkie, wrażliwe serce – pomocne w potrzebie, ma wielkie uszy – które słyszą to, czego inni nie potrafią usłyszeć, ma wielkie ramiona – które serdecznie przygarniają strapionych. Ma wielkiego ducha – który sprawia, że potrafi ująć każdego swą skromnością, kompetencją, a przede wszystkim ma wielką wrażliwość na drugiego człowieka i piękno przyrody”. Jedną z jego niezliczonych pasji jest oczywiście fotografia. Podsumowanie jego ostatnich dokonań w tym zakresie stanowi zorganizowana wraz z synem wystawa prac fotograficznych, której otwarcie miało miejsce 19 października 2018 r. w Domu Kultury „Polan 100” w Poznaniu oraz obecna wystawa „Kopalnie metafor” w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie.

Honorata Klimecka dziennikarka