Konkurs Literacko – Plastyczny

Idea sztuki, nadawania zużytym przedmiotom codziennego użytku cech artystycznych, zapewne nie jest czymś nowym, ale z pewnością jest inspiracją do działań, aby nie tylko chronić środowisko naturalne, ale także wyzwalać postawy kreatywne, twórcze.
Zaproponowany konkurs pod hasłem:
„Sztuka-Krzesło i Bajka” (przedszkola i szkoły podstawowe),
„Sztuka Krzesło i Lektura” (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),
„Sztuka Krzesło i Literatura” (dorośli)
zastąpił tradycyjną kartkę lub podobrazie malarskie na realne krzesło, które w połączeniu z literaturą stało się doskonałą formą i środkiem wyrazu artystycznego. Połączenie literatury i plastyki to także kapitalna okazja do rozwijania zarówno zainteresowań czytelniczych, jak i artystycznych na każdym etapie życia człowieka. Pablo Picasso mawiał: „Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie”. Uważam, iż powyższy konkurs, na który wpłynęło 67 prac pozwala czuć się każdemu dziecku, każdemu uczestnikowi jak artysta, a dorosłym sprostać wyzwaniu artystycznemu. Wierzę, iż niezależnie od wieku udział w konkursie, to rodzaj nowych doświadczeń, przeżyć, radości i jednocześnie promocja książek i wartości jakie niosą ze sobą.
W imieniu Biblioteki Zespołu Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja, pozostałych organizatorów i fundatorów nagród dziękuję uczestnikom konkursu, opiekunom i już zapraszam do drugiej edycji w przyszłym 2017 roku.
Szczególne podziękowania kieruję także do: Pani Karoliny Staszak naczelnej redaktor magazynu o sztuce „Arteon”, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach Jacka Kucnerowicza, Szamotulskiego Ośrodka Kultury pana Piotra Michalaka oraz Izabeli Szymańskiej kierownika Kina Halszka w Szamotułach. Za projekty dyplomów oraz oprawę fotograficzną dziękuję panu Adamowi Drogomireckiemu, a Antoniemu Rutowi prezesowi Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków za przygotowanie informacji na stronie www.wzap.info, dzięki któremu można obejrzeć prace z konkursu.
Ewa J. Partyka sekretarz Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków